Договір Оферти

Спеціалізований салон сучасної оптіки Очкарик на Спаській 9

Договір Оферти


Цей договір є офіційною і публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу товару, представленого на сайті domoz.com.ua цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього договору покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Оформити замовлення" на сторінці оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді

1. Терміни та визначення

1.1. Товар або послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті інтернет-магазину і поміщений в кошик, або вже придбаний покупцем у продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин-сайт продавця за адресою domoz.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення покупця із запропонованим продавцем описом товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець-дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення з купівлі товару, що представлений на сайті інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець - ФОП ПІБ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Номер ІНН), особа підприємець, яка створена і діє згідно з чинним законодавством України, Місце знаходження якого: Україна, 02225, Київ, повна адреса.

2. Предмет договору та порядок його укладення

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність покупцеві Товар, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення договору-оферти (акцептом Оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття покупцем умов договору вважається дата ЗАПОВНЕННЯ Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням покупця, договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині через форму «корзини», або зробивши замовлення по електронній пошті або за номером телефону, вказаним в розділі контактів інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві у разі, якщо відомості, зазначені Покупцем під час оформлення заявки, є неповними, або викликають підозру щодо їх дійсності.

4. Ціна товару і доставки

4.1. Ціни на товари та послуги визначаються продавцем самостійно і вказані на сайті інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті в гривнях без ПДВ. Юридичні особи повинні зробити замовлення через email.

4.2. Ціни на товари і послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці товару, вартість якої оплачена покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг не вказана на сайті інтернет-магазину.та мае бути сплачено покупцем за тарифами служюі доставки. Безкоштовна доставка надається для виробів від 5000 грн.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Продавець зобов'язаний:

5.1.1. Передати покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору, умовами договору та тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину.

5.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки покупцеві замовленого товару.


6. Умови повернення товару


6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого товару продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п.6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка товару належної якості за адресою продавця здійснюється за рахунок Покупця і продавцем покупцеві не відшкодовується.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у товарі, Покупець, у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, термін на їх усунення відраховується з дати отримання товару продавцем.

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів", провадиться продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що знаходиться на сайті kupi.bike.

6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність сторін

7.1 Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію товару.

7.3. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти їх розумними заходами.

7.4. Продавець несе відповідальності перед Покупцем за виконання замовлення та пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу товарів, за відсутність товару, за прострочення доставки товару, за якість товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань продавцями та/або виробниками.

7.5. Зазначені на сайті умови є попередніми умовами придбання товару. Умови придбання товару можуть змінюватися продавцями, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу товару продавцями можуть визначатися і змінюватися продавцями до моменту передачі товару Покупцеві.

7.6. Відповідальність продавця за зміни умов придбання товару порівняно із зазначеними на сайті обмежується тим, що покупець має право відмовитися від придбання товару і вимагати у продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі товару).

8. Конфіденційність і захист персональних даних


8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, заповнення анкети учасника програми «Вигода», активації карти «Вигода», Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від покупця інформацію. Не вважається порушенням передачі продавцем інформації, отриманої від покупця, контрагентам та третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень тощо. Покупець також дає згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, яким Банкам та/або фінансовим установам і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимог чинного законодавства України.

Тема форми

Тема форми

Професійна безкоштовна консультація.

Нашим фахівцям можна довіряти!

Замовити дзвінок

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie та з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.